Työsuojeluvaltuutettu

Toiminta perustuu TYÖTURVALLISUUSLAKI 738/2002
1 pykälä
Tämän lain tarkoituksena on parantaa työympäristöä ja työolosuhteita työntekijöiden työkyvyn turvaamiseksi ja ylläpitämiseksi sekä ennalta ehkäistä ja torjua työtapaturmia, ammattitauteja ja muita työstä ja työympäristöstä johtuvia työntekijöiden fyysisen ja henkisen terveyden, jäljenpänä terveys, haittoja.

Työsuojeluvaltuutettu edustaa työpaikan työntekijöitä työsuojeluun liittyvissä asioissa.

Työsuojeluvaltuutetun kausi on  4 vuotta ja jäsenistö hänet vaalilla valitsee, joko sopuvaalilla tai äänestäen.

Työntekijää sitoo pykälä 18 Työntekijän yleiset valvollisuudet:

Työntekijän on noudatettava työnantajan toimivaltansa mukaisesti antamia määräyksiä ja ohjeita.Työntekijän on muutoinkin noudatettava työnsä ja työolosuhteiden edellytämää turvallisuuden ja terveellisyyden ylläpitämiseksi tarvittavaa järjestystä js siisteyttä sekä huolellisuutta ja varovaisuutta.

Työtekijän on myös kokemuksensa, työnantajalta saamansa opetuksen ja ohjauksen sekä ammatti-taitonsa mukaisesti työssään huolehdittava käytettavissään olevin keinoin niin omasta kuin muiden työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä.

Työntekijän on työpaikalla vältettävä sellaista muihin työntekijöihin kohdistuvaa häirintää ja muuta epäasiallista kohtelua, joka aiheuttaa heidän turvallisuudelleen tai terveydelleen haittaa tai vaaraa.

Yhteistyökumppaneita:

-työntekijät
-esimiehet ja linjajohto
-työterveyshuolto
-toiset työsuojeluvaltuutetut
-luottamusmiehet
-työsuojelupäällikkö
-aluehallintovirasto (AVI)

Työsuojeluvaltuutettua voi pyytää tukihenkilöksi käydessäsi keskustelua esimiehesi kanssa tai työpaikalla pidettäviin työpaikkapalavereihin.Työsuojeluvaltuutettu käy sisäilmapalavereissa työpaikallasi, työpaikkaselvitys käynnillä ja  turvallisuuskävelyissä, myös työterveyshuollossa pidettäviin sinua koskeviin työterveysneuvotteluihin tukihenkilösi pyydettäessäsi.

Toivon, että yhteistyömme olisi antoisaa.

Minulle voi soittaa ja kysyä neuvoa puh 040-3502572

tai  maarit.kylanpaa-kurki@turku.fi

Maarit Kylänpää-Kurki 
Hyto 3 Vanhusten asumispalvelut